Document
avatar

Wyślij zapytanie

na interesujący Cię temat...

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu?


Dziękujęmy. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.

Nowoczesny test diagnostyczny pozwalający na wykrycie raka stercza we wczesnej fazie choroby tzw. Prostate Cancer Gene3 (PCA 3). Test PCA3 ze względu na swą wysoką swoistość znajduje coraz większą popularność, stwarzając tym samym duże nadzieje na istotną poprawę w diagnostyce i leczeniu raka prostaty.

Rak gruczołu krokowego to choroba spowodowana niekontrolowanym rozrostem zmienionych nowotworowo komórek wywodzących się z prostaty. Rak prostaty najczęściej rozpoznawany jest u starszych mężczyzn (pomiędzy 65 a 74 r. ż.), choć może także występować przed 50 r. ż.

Rak gruczołu krokowego zajmuje obecnie drugie miejsce (po raku płuc) pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe u mężczyzn w Polsce. Rocznie rozpoznaje się ok. 9 tys. nowych zachorowań.

Test PCA3 jest badaniem genetycznym.
Badanie wykonuje się z moczu, pobranego po przeprowadzeniu masażu prostaty Pacjenta. Test PCA3 jest nieinwazyjną metodą wykrywania nowotworu prostaty, rozróżniającą złośliwą i zdrową tkankę.
PCA3 to gen, który ulega ekspresji wyłącznie w komórkach prostaty, jednakże w komórkach raka prostaty gen ten ulega nadekspresji od 60 do 100 razy większej w porównaniu z prawidłową tkanką prostaty.

Test PCA3 nie zastępuje badania PSA, nie jest też substytutem dla biopsji. Służy jako pomoc przy ocenie konieczności wykonania biopsji i jest postrzegany komplementarnie do PSA. Podwyższony poziom ekspresji PCA3 i PSA oraz jednocześnie negatywna biopsja stanowią jasne wskazanie do ponownej biopsji, natomiast niski poziom ekspresji PCA3 może dostarczyć potwierdzenia wyniku ujemnego biopsji.

Zalecane jest by test PCA3 nie był interpretowany osobno, ale wraz z innymi wynikami badań.

Wskazania do wykonania testu PCA3:
Określenie prawdopodobieństwa wykrycia wysokiego poziomu ekspresji genu PCA3 w kolejnej biopsji gruczołu u chorych z ujemnym wynikiem jednej lub więcej biopsji. Ustalenie prawdopodobieństwa wykrycia wysokiego poziomu ekspresji PCA3 w pierwszej biopsji u chorych z niskim PSA, ale z podejrzeniem guza w badaniu per rectum.

Rozróżnienie nowotworów złośliwych od nieistotnych klinicznie. Kwalifikowanie chorych do stałej obserwacji.

Pacjent chętny na wykonanie badania PCA3 powinien wcześniej zarezerwować wizytę, gdyż konieczne jest sprowadzenie specjalnych probówek potrzebnych do wykonania badania.

Wynik:
Wynik Testu PCA3 jest sprawozdaniem, które zawiera nie tylko czyste dane, ale również opis słowny i skalę, na której przedstawiony jest indywidualny wynik PCA3 Pacjenta. Wynik do 21 dni roboczych.

Cena testu: 1967 zł