Document
avatar

Wyślij zapytanie

na interesujący Cię temat...

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu?


Dziękujęmy. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.

1.    Właścicielem Karty Rabatowej (zwanej dalej Kartą) jest Zespół Przychodni Specjalistycznych „PRIMA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-018) przy ul. Nowogrodzkiej 84/86, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411727 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą NIP 701-033-46-28, REGON 145995335, zwany dalej Przychodnią.

2.    Użytkownikiem Karty Rabatowej może być Klient, która spełnia warunki jej przyznania.

3.    Karta Rabatowa przysługuje Klientom, którzy jednorazowo wydadzą kwotę minimum 300 PLN na dowolną usługę w Przychodni.

4.    Karty Rabatowe wydawane są przez pracowników recepcji przy okazji korzystania z usług medycznych Przychodni.

5.    Osobą Uprawnioną do korzystania z Karty Rabatowe jest Klient, któremu została ona przyznana.

6.    Rabat może zostać udzielony jedynie Klientom, którzy terminowo regulują płatności.

7.    Warunkiem skorzystania z rabatu na postawie Karty Rabatowej jest jej okazanie pracownikowi recepcji przed realizacją każdej usługi w Przychodni.

8.    Użytkownik Karty Rabatowej może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia Jego tożsamości.

9.    Przywileje wynikające z przyznania Karty Rabatowej umieszczone są na karcie w postaci 10% rabatu.

10.    Rabat obejmuje wszystkie usługi medyczne wykonywane w Przychodni za wyjątkiem następujących usług:
- Konsultacji profesorskich,
- Holterów ciśnieniowych i EKG,
- Badań EMG,
- Testów gastrologicznych,
- Badań wykonywanych u Podwykonawców.

11.    Karta Rabatowa nie jest wydawana Klientom dla których usługi medyczne wykupione są przez inne podmioty (Placówki Medyczne, Towarzystwa Ubezpieczeniowe).

12.    Właścicielowi Przychodni przysługuje prawo unieważnienia Karty Rabatowej w przypadku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

13.    Użytkownik, który w przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Rabatowej zawiadomi o tym fakcie Przychodnię ma prawo do wydania duplikatu karty.

14.    Regulamin Karty Rabatowej jest podany do publicznej wiadomości na stronie www.przychodnia-prima.pl i obowiązuje od dnia opublikowania.

15.    Przychodnia PRIMA ma prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

16.    Rabaty związane z Kartą Rabatową nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez Przychodnię.

17.    Właściciel Przychodni ma prawo do zmiany warunków niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn.