Document
avatar

Wyślij zapytanie

na interesujący Cię temat...

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu?


Dziękujęmy. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.

OPIEKA DLA PACJENTA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19

Szanowni Pacjenci,
W Przychodni Prima stworzyliśmy multidyscyplinarny zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Naszym celem jest prowadzenie Pacjenta
przez każdy etap opieki, w taki sposób, by wrócił do pełni zdrowia. Proponujemy Państwu specjalną ofertę, pakiety diagnostyczne
pozwalające rzetelnie i kompleksowo ocenić stan zdrowia po przebytej chorobie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opieki dla Pacjenta po przebytej chorobie COVID-19
i umówić się na badania zadzwoń lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza online.

§1

1.    Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania rejestracji on-line w Zespole Przychodni Specjalistycznych „PRIMA” (zwaną dalej Przychodnia PRIMA).
2.    Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Przychodni Specjalistycznych PRIMA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000411727.
3.    Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w recepcji Zespołu Przychodni Specjalistycznych PRIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 84/86  oraz dostępny jest w formacie .pdf pod wskazanym adresem http://www.przychodnia-prima.pl/rezerwacja-wizyt-on-line.html .
4.    Każda osoba przed skorzystaniem z usługi obowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
5.    Korzystanie z usług serwisu uzależnione jest od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

§2

1.    Za pośrednictwem niniejszego portalu świadczona jest usługa polegająca na umożliwieniu zarejestrowania się na wizytę  lub badanie u danego lekarza przyjmującego w siedzibie Zespołu Przychodni Specjalistycznych PRIMA Sp. z o.o.
2.    Usługa w postaci zarezerwowania wizyty w Przychodni PRIMA świadczona jest drogą elektroniczną za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość z wykorzystywaniem sieci Internet.
3.    Korzystanie z rejestracji on-line  jest bezpłatne.
4.    Użytkownikiem rejestracji on-line może być każda osoba, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu.

§3

1.    Rejestracja Użytkownika polega na wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej Przychodni PRIMA http://www.przychodnia-prima.pl/rezerwacja-wizyt-on-line.html .
2.    Użytkownik chcąc dokonać rejestracji wizyty musi podać, w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

- wybrać specjalistę / badanie, do którego ma być dokonana rezerwacja;
- wybrać preferowaną datę i godzinę konsultacji / badania;
- podać imię i nazwisko osoby, która chce skorzystać z konsultacji / badania;
- wpisać PESEL;
- nr telefonu kontaktowego;
- adres e-mail.

3.    Rejestracja on-line dostępna jest 24/h na dobę, 7 dni w tygodniu.
4.    Potwierdzenie rezerwacji przez rejestrację odbywa się w godzinach pracy Przychodni tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 20:00. Rezerwacja dokonana on-line przez Pacjenta przychodzi w postaci e-mail na adresy mailowe recepcji. Po otrzymaniu maila z rezerwacją pracownicy recepcji sprawdzają preferowane terminy zapisów, które wprowadził Pacjent w rezerwacji on-line i potwierdzają termin konsultacji / badania wysyłając zwrotnego maila do Pacjenta lub kontaktując się z Pacjentem telefonicznie.
5.    Po dokonaniu prawidłowej rejestracji (zgodnie z regulaminem) i wypełnieniu wszystkich danych, Pacjent otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zaplanowanej wizyty (miejsce, dzień, godzina) lub propozycje najbliższego terminu w sytuacji jeśli wybrany przez Pacjenta pierwotny termin rezerwacji wizyty nie jest możliwy do realizacji.
6.    Pacjent ma obowiązek wypełnienia wszystkich danych w tym podania dokładnego adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego, który służył będzie wyłącznie do potwierdzenia lub odwołania, a w przyszłości przypominania drogą sms wizyty lekarskiej.
7.    Anulowania lub potwierdzenia rezerwacji można dokonać droga telefoniczną pod numerem (22) 629 59 07 lub 600 385 617, osobiście w placówce lub drogą mailową pod wskazany adres.
8.    Przed umówioną wizytą / badaniem, Pacjent zgłasza się do recepcji co najmniej 10 minut przed wyznaczonym czasem wizyty/badania. Jeśli Pacjent nie jest zarejestrowany w placówce (tzw. usługa prywatna) zgłasza się on do rejestracji z dokumentem tożsamości celem potwierdzenia danych oraz ew. wniesienia opłaty za usługę.

§4

1.    Przychodnia PRIMA bez uprzedniego powiadomienia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w systemie (np. grafiku pracy lekarzy, aktualizacji personelu, zmian cen usług).
2.    Cennik usług oferowanych przez Zespół Przychodni Specjalistycznych PRIMA Sp. z o.o. dostępny jest w formacie .pdf pod następującym adresem http://www.przychodnia-prima.pl/specjalisci.html w odpowiednich zakładkach oraz każdorazowo w wersji papierowej w recepcji Przychodni z siedzibą w Warszawie.
3.    Pacjent zapisany na wizytę/badanie w Zespole Przychodni Specjalistycznych PRIMA Sp. z o.o. zostanie poinformowany o dokonanych zmianach w grafiku pracy lekarza, do którego został zapisany na wizytę.
4.    Godzina wizyty lekarskiej, podanej w systemie jest stała, może ona jednak ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich wizyt lekarskich w danym dniu lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
5.    Pacjent, który nie zrezygnował z rejestracji internetowej i zapisany na wizytę lekarską/ zabieg/badanie nie zgłosił się, może być pozbawiony prawa do rejestracji Internetowej przez okres co najmniej 3 miesięcy. Informacja o nie zgłoszeniu się odnotowywana jest w systemie.

§5

1.    Pacjent, poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm) przez Administratora Danych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 w celu niezbędnym do realizacji rejestracji on-line.
2.    Administrator Danych został wskazany w treści § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
3.    Administrator Danych gromadzi jedynie dane osobowe podane przez Pacjenta dobrowolnie.
4.    Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
5.    Administrator informuje, iż Pacjent nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie usługi jaka jest rejestracja wizyty on-line.  
6.    Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§6

1.    W celu prawidłowego korzystania z usługi, urządzenie za pomocą, którego dokonywana jest rejestracja wizyty on-line  powinno spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

- aktywne łącze internetowe,
- posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,
- przeglądarkę internetową z włączoną obsługą JavaScript

2.    Przychodnia nie jest zobowiązana do dostarczenia powyższych urządzeń oraz oprogramowania.
3.    Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Pacjentem, a licencjodawcą.

§7

1.    W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji podanych w formularzu rejestracyjnym, Pacjent zobligowany jest  zgłosić to personelowi Przychodni, który jest zobowiązany do ich aktualizacji.
2.    W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
3.    Przychodnia PRIMA zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie, zmieniony Regulamin będzie publikowany w formacie .pdf na stronie internetowej pod adresem http://www.przychodnia-prima.pl/rezerwacja-wizyt-on-line.html .
4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.