DR HAB. N. MED. AGNIESZKA KUCH-WOCIAL

KARDIOLOG

Dr hab. n. med. Agnieszka Kuch-Wocial

Posiada specjalizację II stopnia w zakresie kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie oraz zdobyła tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.  Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Banacha. Pani Doktor jest specjalistą w zakresie echokardiografii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego.

Cennik wizyt

  • Konsultacja kardiologiczna

    220