MEDYCYNA PRACY

Medycyna pracy lekarze (rozwiń)

Sprawdź ceny

Medycyna pracy Warszawa

Czym zajmuje się medycyna pracy?

Medycyna pracy zajmuje się badaniem i monitorowaniem stanu zdrowia pracowników w ramach profilaktyki zdrowotnej. Zadaniem lekarza medycyny pracy jest również wykrywanie zagrożeń zdrowotnych, czynników niebezpiecznych, które mogą stwarzać konkretne miejsca i stanowiska pracy. Lekarz może wydać zaświadczenie o zdolności i braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub niezdolności do wykonywania zawodu. Zakres badań profilaktycznych zależy od charakteru wykonywanej pracy i zagrożeń wynikających z pracy na konkretnym stanowisku. W zakres tej dziedziny wchodzą badania ogólne, jak i specjalistyczne przeznaczone dla różnych grup zawodowych, szczególnie dla tych, dla których kondycja fizyczna, dobry wzrok i słuch, sprawność motoryczna są decydujące, by nie popełniać błędów. Wysłanie pracownika na niezbędne badania okresowe, kontrolne, wstępne jest obowiązkiem pracodawcy.

W naszej ofercie:

Kodeks pracy określa częstotliwość badań w ośrodku medycyny pracy. Badania odbywa się: przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy lub jego charakteru, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia, po zwolnieniu lekarskim dłuższym nić 30 dni. Na wizytę należy przynieść aktualne wyniki badań.

 

Lekarz może skierować Pacjenta na odpowiednie, dodatkowe badania, których wyniki pozwolą na ocenę zdolności do pełnienia obowiązków służbowych na określonym stanowisku.