BIOPSJA CIENKOIGŁOWA TARCZYCY, ŚLINIANEK, PIERSI

O badaniu

W Przychodni PRIMA wykonujemy biopsje cienkoigłową celowaną pod kontrolą aparatu USG. Wykonywane są biopsje narządów takich jak: tarczyca, ślinianki, piersi. Biopsja BACC jest badaniem celowanym, tzn. lekarz wykonuje je pod kontrolą USG, co pozwala na dokładne określenie miejsca, z którego zostaje pobrany materiał cytologiczny celem oceny patomorfologicznej. Zabieg jest przeprowadzany przez doświadczonego lekarza patomorfologa pod kontrolą obrazu USG wskazywanego przez lekarza ultrasonografistę, co zapewnia jak najbardziej precyzyjne wykonanie badania i pobranie z wyznaczonej zmiany reprezentatywnego materiału do oceny mikroskopowej. Materiał pobrany w trakcie biopsji rozprowadza się na szkiełku laboratoryjnym, wykonując rozmaz, utrwala cytofixem, a następnie zabezpieczony preparat przesyła się do oceny mikroskopowej przez lekarza patomorfologa.

 

Zabieg biopsji cienkoigłowej jest bezpieczny i nie wymaga znieczulenia (ból porównywalny do pobrania krwi). Do pobrania materiału używa się bardzo cienkiej igły, co minimalizuje dolegliwości podczas badania. Badanie może pomóc w diagnozowaniu lub wykluczeniu zmian złośliwych tarczycy czy piersi i w podjęciu decyzji o dalszym postępowaniu w przypadku potwierdzenia choroby. Wynik badania jest dostępny po 7-10 dniach.

Jak przygotować się do badania?

  • Tydzień przed planowanym terminem badania nie przyjmuj preparatów zawierających kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna), ibuprofen, naproksen i inne tzw. przeciwbólowe, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
  • Jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe (zawierające acenokumarol, warfarynę i inne) koniecznie poinformuj o tym lekarza zlecającego badanie.
  • Lekarz zaleci ich odstawienie w odpowiednim czasie przed badaniem.
  • W razie wątpliwości czy leki, które przyjmujesz mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonania badania zapytaj o to lekarza kierującego.
  • Kilka godzin przed badaniem powstrzymaj się od jedzenia i picia.
    Jeżeli posiadasz papierowe skierowanie i dokumentację zdjęciową badania USG zabierz je ze sobą na badanie.

 

Mimo swej inwazyjności biopsja jest uważana za zabieg wysoce bezpieczny, choć jak w każdym badaniu występuje ryzyko powikłań. Powikłania pojawiają się rzadko i polegają na pojawianiu się krwiaka lub zasinienia w miejscu wkłucia igły. Objawy nie są dolegliwe, szybko ustępują i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia czy życia pacjenta.

Umów się na biopsję cienkoigłową

Zadzwoń: 22 629 59 07, 600 385 617

lub wypełnij formularz:

    Zapoznałam(-em) się z Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w Przychodni Prima