HOLTER EKG

O badaniu

W przychodni Prima Warszawa Ochota – badanie Holter EKG to badanie elektrycznej czynności serca, które przeprowadzane jest przez minimum 24 godziny, a w niektórych przypadkach nawet przez kilka dni. Ciągły zapis pracy serca umożliwia ocenę dynamicznych zmian zachodzących w mięśniu sercowym i zdiagnozowanie utajonych zaburzeń, których nie można wykryć w standardowym, spoczynkowym badaniu EKG. EKG Holter umożliwia ocenę pracy serca w trakcie snu. Jest to bardzo istotne ponieważ często właśnie podczas snu dochodzi do poważnych zaburzeń jego funkcji. Celem badania jest ocena czynności elektrycznej serca, rejestracja zaburzeń rytmu, wykrywanie nieprawidłowości w ukrwieniu serca mięśniowego, diagnostyka choroby wieńcowej.

Jak wygląda badanie?

Na klatce piersiowej Pacjenta , po przygotowaniu skóry montowane są elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące (wielkości telefonu) przypinane jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Każdy rejestrator ma przycisk „EVENT”, służący do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości. Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia w czasie rejestracji dziennika Pacjenta, w którym nanoszone są ważniejsze wykonywane czynności i dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły. Badany informowany jest również przy zakładaniu rejestratora o terminie zgłoszenia celem zdjęcia aparatu. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z dołączonymi wykresami. W czasie trwania badania zgłosić wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem założonego aparatu (np. odklejanie się elektrod), odczuwane w czasie wykonywanego badania dolegliwości z zaznaczeniem, czy w tym czasie był przyciskany sygnalizator „EVENT”.

Jakie są wskazania do wykonania badania?

Wskazaniami do wykonania badania są: zaburzenia rytmu serca, monitorowanie pracy rozrusznika serca, choroba niedokrwienna serca, nawracające omdlenia i zasłabnięcia, choroba wieńcowa, przebyty zawał serca, napady duszności, zaburzenia rytmu serca pojawiające się w trakcie snu, nadciśnienie tętnicze.

Jak wygląda przygotowanie do badania?

  • bezpośrednio przed badaniem nie należy palić papierosów, spożywać posiłków, pić mocnej kawy czy herbaty
  • niewskazane jest natłuszczacie ciała balsamem lub oliwką
  • należy zgłosić się na wizytę w wygodnym ubraniu, niekrępującym ruchów
  • pacjenci z rozrusznikiem serca przed badaniem muszą dostarczyć paszport urządzenia, z jego aktualnymi parametrami
  • aparatu nie można zamoczyć wodą

Umów się na Holter EKG Warszawa Ochota

Zadzwoń: 22 629 59 07, 600 385 617

lub wypełnij formularz:

    Zapoznałam(-em) się z Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w Przychodni Prima