SIGMOIDOSKOPIA

O badaniu

SIGMOIDOSKOPIA jest badaniem trzech końcowych odcinków jelita grubego czyli odbytnicy, esicy i dolnej części zstępnicy. Celem badania jest ocena błony śluzowej badanego odcinka jelita. Podczas badania istnieje możliwość pobrania wycinków do badania histopatologicznego i ewentualne usunięcie polipów.

Kiedy należy wykonać sigmoidoskopię?

 • problemy z wypróżnianiem się
 • występowanie krwawień z jelita grubego
 • zmiany w wyglądzie i konsystencji kału ? krew widoczna lub utajona (wykryta w badaniu laboratoryjnym), bardzo ciemny kolor wydalanej treści
 • nawrotowe stany zapalne jelit
 • bóle brzucha o niewyjaśnionym pochodzeniu, szczególnie jeśli towarzyszy im niedokrwistość
 • podejrzenie lub istnienie stanów przednowotworowych i nowotworowych, polipów

Jak przygotować się do badania?

 • W ciągu 3 dni poprzedzających badanie: zaleca się niespożywanie czarnej kawy, jagód, buraków oraz innych pokarmów barwiących stolec.
 • W dniu poprzedzającym badanie: w godzinach wieczornych należy wykonać wlew doodbytniczy (lewatywę) z 120-150ml Enemy.

W dniu badania
Jeśli badanie odbywa się w godzinach porannych: należy pozostać na czczo. Na 2 godziny przed badaniem należy wykonać powtórną wlewkę doodbytniczą (120-150ml). Nie należy żuć gumy ani palić tytoniu.
Jeśli badanie odbywa się w godzinach popołudniowych lub wieczornych: 6 godzin przed planowanym badaniem należy pozostać na czczo, nie należy przyjmować żadnych płynów do 4 godzin przed badaniem. Na 2 godziny przed planowanym badaniem należy wykonać powtórną wlewkę doodbytniczą (120-150ml). Nie należy żuć gumy ani palić tytoniu.

Uwaga:

 • badanie wymaga pisemnej zgody Pacjenta
 • badanie nie wymaga skierowania
 • jeśli badanie jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, Pacjent powinien opuścić Przychodnię pod opieką osoby towarzyszącej. Po badaniu Pacjent przez 12 godzin nie może prowadzić pojazdów mechanicznych. Leki stosowane przewlekle należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Umów się na sigmoidoskopię

Zadzwoń: 22 629 59 07, 600 385 617

lub wypełnij formularz:

  Zapoznałam(-em) się z Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w Przychodni Prima