DR N. MED. PAWEŁ SZYLD

GENETYK

Dr n. med. Paweł Szyld

Dr n. med. Paweł Szyld studia medyczne rozpoczął na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a po rocznej wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus ukończył je na Ruhr Universität w Bochum w Zagłębiu Ruhry, Niemcy. Tam też obronił doktorat z eksperymentalnej genetyki molekularnej prowadząc badania nad granulomatozą Wegenera. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując trzy lata na oddziałach: medycyny wewnętrznej, udarowym, kardiologicznym, geriatrycznym i paliatywnym. Od roku 2010 udziela porad genetycznych. Pracował w instytutach genetycznych na Ruhr Universität w Bochum i Charite w Berlinie. Obecnie pracuje w jednej z największych przychodni genetycznych w Berlinie.?Jest częstym uczestnikiem wielu konferencji i zjazdów naukowych, autorem lub współautorem publikacji, głównie w czasopismach naukowych zagranicznych. Ma duże doświadczenie w zakresie poradnictwa genetycznego, a dodatkowo wyróżnia go naukowa pasja i wyjątkowa empatia – to właśnie jego ciepły charakter sprawia, że jest bardzo lubiany przez swoich Pacjentów.

Cennik wizyt

  • Konsultacja genetyczna pierwszorazowa

    300
  • Konsultacja genetyczna kolejna

    200