DR HAB. N. MED., PROF. WIML RAFAŁ ROLA

NEUROLOG

Dr hab. n. med., prof. WIML Rafał Rola

Dr hab. n. med. Prof. WIML Rafał Rola ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2001 roku. Od 1998 roku współpracuje z Zakładem Fizjologii Człowieka gdzie obronił doktorat z zakresu neurofizjologii molekularnej w 2003 roku. W latach 2001-2013 Doktor Rafał Rola pracował w Zakładzie Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na etacie naukowo-dydaktycznym, W 2008 roku Rafał Rola uzyskał specjalizację z neurologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W trakcie specjalizacji dr hab. n. med. Rafał Rola ukończył kursy szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z zakresu elektromiografii (EMG) i elektroencefalografii (EEG). Jest autorem i współautorem ponad 30 oryginalnych publikacji umieszczonych na liście filadelfijskiej. W 2012 roku dr Rafał Rola uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od dwóch lat kieruje oddziałem diagnostyki i leczenia padaczki lekoopornej w IPIN.?Od grudnia 2014 dr hab. n. med. Rafał Rola  pełni funkcję kierownika kliniki neurologii WIML.

 

Główne zainteresowania badawcze dr hab. n. med. Prof. WIML Rafał Rola to m.in.: neurofizjologia kliniczna, neurofizjologia molekularna, padaczka, neuropatie obwodowe, polineuropatie.

Cennik wizyt

 • Próba tężyczkowa z elektrodą jednorazową

  250
 • Badanie EMG odruch opuszkowo-jamisty z elektrodą jednorazową

  270
 • Badanie EMG ilościowe 1 mięśnia

  75
 • Badanie EMG jakościowe 1 mięśnia

  45
 • Badanie EMG przewodnictwo czuciowe 1 nerwu

  65
 • Badanie EMG przewodnictwo ruchowe 1 nerwu

  65
 • Badanie EMG próba miasteniczna

  200
 • Badanie EMG zespół cieśni nadgarstka

  255
 • Badanie EMG zespół kanału łokciowego

  250
 • Badanie EMG ilościowe 1 mięśnia z elektrodą jednorazową

  175
 • Badanie EMG ilościowe i jakościowe 1 mięśnia z elektroda jednorazową

  220
 • Badanie EMG - Polineuropatia

  400
 • Badanie EMG - Uszkodzenia korzeniowe

  500
 • Badanie EMG - Miopatia

  500